Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi
Email cecilia.pila@apmis.anpm.ro
Telefon 0232215497
Județ Iasi
Website http://apmis.anpm.ro
Facebook

Lista activităților

03

Oct

Implică-te în conştientizarea comunităţii privind importanţa ariilor naturale protejate!

2 Voluntari

Despre

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Misiune

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Activitati

1

Contactează aria protejată!